Skip to main content

Kwaliteit


Vormt het grondwater een gevaar voor het zwembad RivieraPool?

Nee. Onze aanbeveling is om het zwembad gevuld te houden voor de winter. Dan kan bevroren grond de wanden van het zwembad niet comprimeren en kan het grondwater het zwembad niet laten drijven.

Alleen het legen in tijden van hoge grondwaterstand is twijfelachtig en moet worden gecontroleerd. Maar RivieraPools zijn in principe onproblematisch voor het grondwater, ze komen zelfs vaak voor in typische overstromingsgebieden, bijvoorbeeld in Nederland. Sommige bassins worden "tot aan de staande kraag" in het grondwater ingebouwd en overleven deze situatie 40 jaar en langer.