Skip to main content

Gegevensbescherming

Privacybeleid voor de website

Dit is een automatische vertaling. De originele tekst is beschikbaar in het Duits.

inleidende opmerkingen

De bescherming van de privacy en persoonlijke rechten van onze klanten bij een bezoek aan onze website is van doorslaggevend belang voor een betrouwbaar gebruik van onze aanbiedingen. Wanneer u www.rivierapool.com bezoekt, worden persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt ("gebruikt"). Met deze informatie over de bescherming van gegevens willen wij benadrukken dat wij ons inzetten voor een veilige en betrouwbare omgang met uw gegevens en u uitleggen hoe wij de persoonlijke gegevens van onze klanten gebruiken. Wij houden ons aan de strenge bepalingen van het Europese en Duitse recht inzake gegevensbescherming.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en van de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf

Deze informatie over de bescherming van gegevens is van toepassing op de verwerking van gegevens door:
Verantwoordelijk: RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH, vertegenwoordigd door de bestuurders (hierna: RivieraPool), Klöcknerstraße 2, 49744 Geeste, Duitsland, e-mail: info@rivierapool.com
Telefoon: +49 5937 660 Fax: +49 5937 8541.

De functionaris voor gegevensbescherming van RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH kan op het volgende adres worden bereikt:

DSB911 Gegevensbescherming GmbH
Stefan Andreas Scheipers...
Kaiserstr. 10b - 49809 Lingen (Ems)
Hal 31 / Hoofdingang

Contact:
+49 591 9137611
info@dsb911.de 

Verzameling en opslag van persoonsgegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

a) Bij een bezoek aan de website

Wanneer u onze website www.rivierapool.com bezoekt, stuurt de browser op uw eindapparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

- IP-adres van de aanvragende computer,
- Datum, tijd en duur van de toegang,
- Naam en URL van het opgehaalde bestand,
- Website van waaruit toegang wordt verleend (verwijzende URL),
- de gebruikte browser, browserinstellingen en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, en
- is de naam van uw toegangsprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

- Zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
- Om een comfortabel gebruik van onze website te garanderen,
- Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, alsmede van de
- voor andere administratieve doeleinden

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van het DSGVO. Onze gerechtvaardigde belangstelling vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon. Daarnaast maken wij bij uw bezoek aan onze website gebruik van cookies en analysediensten. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u onder punt 4 en 5 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

b) Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief

Indien u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven conform art. 6 lid 1 zin 1 liter DSGVO, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende om een e-mailadres op te geven. U kunt zich op elk moment uitschrijven, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. Als alternatief kunt u uw afmeldverzoek ook te allen tijde per e-mail sturen naar info@rivierapool.com .

c) Wanneer u ons contactformulier gebruikt

Als u vragen heeft, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Er moet een geldig e-mailadres worden opgegeven, zodat we weten wie de aanvraag heeft verstuurd en deze kunnen beantwoorden. Nadere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. De verwerking van de gegevens om contact met ons op te nemen wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 S.1 lit. a DSGVO op basis van uw vrijwillige toestemming. De persoonlijke gegevens die door ons zijn verzameld voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd nadat u uw verzoek hebt ingevuld. 

3. gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven als:

- u heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder 1 S. 11it. een DSGVO,
- de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van het DSGVO is noodzakelijk voor de bewering, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger rechtmatig belang hebt om uw gegevens niet openbaar te maken,
- in het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens door te geven op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder c DSGVO, en
- Dit is wettelijk toegestaan en vereist voor de uitvoering van contractuele relaties met u op grond van art. 6 lid 1 zin 1 sub b DSGVO.

 4. gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. De cookie bevat informatie over

die in elk geval in combinatie met het specifiek gebruikte eindapparaat resulteren. Dit betekent echter niet dat wij ons onmiddellijk bewust worden van uw identiteit. Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u reeds afzonderlijke pagina's van onze website heeft bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site. Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die voor een bepaalde periode op uw terminal worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gemaakt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Aan de andere kant gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie punt 5). Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen dat u onze site al eerder heeft bezocht wanneer u deze opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De gegevens die door middel van cookies worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor de doeleinden die worden genoemd om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen overeenkomstig artikel 6, lid 1, S.1 S.1 lit. f DSGVO. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen op uw computer of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. De volledige deactivering van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

5. retargeting

Wij willen u alleen die advertenties laten zien waarin u echt geïnteresseerd bent. Daarom gebruiken we op www.rivierapool.com zogenaamde retargeting voor reclame op maat van uw interesses. Wanneer u www.rivierapool.com bezoekt, slaan onze retargeting partners tijdelijk cookies op uw eindapparaat op via uw internetbrowser. De tijdelijk opgeslagen cookies stellen onze retargeting partners in staat om bezoekers van onze shop onder een pseudoniem te herkennen en alleen advertenties te tonen voor producten die waarschijnlijk interessant zijn voor onze bezoekers. De tijdelijke cookies stellen onze partners in staat om onder het pseudoniem het clickpad van onze bezoekers te volgen en op te slaan. Alleen gegevens over uw gebruik van www.rivierapool.com worden verzameld (bijv. aantal bekeken pagina's van www.rivierapool.com, interne zoekopdrachten, productpaginaviews, inlogstatus, bevestigingspaginaview, etc.). Op geen enkel moment worden persoonlijke of gevoelige gegevens opgeslagen in de cookies van onze partners. De gegevens die van onze partners worden verzameld, worden niet samengevoegd met gegevens die het mogelijk maken onze bezoekers te identificeren.

Als u geen gepersonaliseerde reclame wenst te ontvangen door middel van retargeting, kunt u gebruik maken van een van de volgende opties om in de toekomst bezwaar aan te tekenen:

Enerzijds kunt u, net als bij alle andere cookies van derden, uw browserinstellingen gebruiken om het gebruik van cookies te controleren en bijvoorbeeld alleen met uw toestemming het opslaan van tijdelijke cookies accepteren. Lees de paragraaf "Gebruik van cookies". Een andere mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen is door te klikken op de opt-out-link die wordt weergegeven in elk retargeting reclamemedium dat door onze partners wordt gebruikt. Door op de link te klikken komt u op de pagina's van onze reclamepartner, waar u de advertentiedienst kunt uitschakelen. Houd er rekening mee dat om het retargeting uit te schakelen, een zogenaamde opt-out cookie wordt opgeslagen op uw eindapparaat via uw internetbrowser. Uw bezwaar is daarom alleen effectief als u dezelfde internetbrowser gebruikt en deze opt-out cookie toestaat en niet verwijdert. Als u vervolgens een andere internetbrowser wilt gebruiken, gebruik dan ook een van de twee oppositie-opties met deze internetbrowser. U kunt zich ook afmelden voor deze cookies via de zogenaamde Google Tag Manager, die door deze website wordt gebruikt, met slechts één link. Deactiveer Google Analytics voor dit doel. Op deze manier wordt u voorzien van een opt-out optie voor alle Google Tag Manager tags op basis van een cookie.

6. analyse-instrumenten - tracking tools - tracking tools

De hieronder vermelde en door ons gebruikte traceerbaarheidsmaatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, eerste zin, onder f DSGVO. Met de gebruikte traceerbaarheidsmaatregelen willen we ervoor zorgen dat onze website op maat wordt ontworpen en voortdurend wordt geoptimaliseerd. Aan de andere kant gebruiken wij de traceerbaarheidsmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren met het oog op de optimalisering van ons aanbod. Deze belangen moeten worden beschouwd als gerechtvaardigd in de zin van bovengenoemde bepaling. De respectievelijke gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën kunnen worden gevonden in de bijbehorende tracking tools.

a) Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., om onze pagina's aan uw behoeften aan te passen en voortdurend te optimaliseren. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google" genoemd). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en worden cookies (zie paragraaf 4) gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

- Type/versie browser,
- gebruikt besturingssysteem,
- Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
- Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres) ,
- Tijdstip van het serververzoek,

worden overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor marktonderzoeksdoeleinden en om deze internetpagina's aan te passen aan de vereisten. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van derden verwerken. In geen geval zal uw IP-adres worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen zijn geanonimiseerd, zodat het niet mogelijk is ze toe te wijzen (IP-adressen).

Maskeren). U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door het downloaden en installeren van een browser-add-on (https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Een opt-out cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out cookie is alleen van toepassing op deze browser en alleen op onze website en wordt op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de help van Google Analytics (https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

b) Google Adwords Conversion Tracking van Google Adwords

We gebruiken ook Google Conversion Tracking om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om onze website voor u te optimaliseren. Google Adwords plaatst een cookie (zie nummer 4) op uw computer als u onze website via een Google-advertentie heeft bereikt.

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's op de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en de klant vertellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. De gegevensbeschermingsautoriteiten eisen dat voor het toegestane gebruik van Google Analytics een overeenkomst voor de verwerking van de gegevens wordt gesloten. Google zal hiervoor een sjabloon ter beschikking stellen op static.googleusercontent.com/media/www.google.de/de/de/analytics/terms/de.pdf . Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn daarom niet te traceren via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Adwords-klanten zullen het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina zijn geleid die is voorzien van een Conversion Tracking-tag. U ontvangt echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wenst deel te nemen aan het volgproces, kunt u ook weigeren een cookie in te stellen, bijvoorbeeld door in uw browser de automatische instelling van cookies uit te schakelen. U kunt de cookies voor het bijhouden van conversies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het .... www.googleadservices.com.. domein worden geblokkeerd. Google's Privacybeleid voor het bijhouden van conversies kan hier worden gevonden (

https://services.google.com/sitestats/de.html).

c) Google Remarketing

Hiervoor maken wij gebruik van Google Remarketing, een reclamedienst van Google, waarmee specifiek geadverteerd kan worden voor eerdere bezoekers van de website. We gebruiken cross-device remarketing met Google AdWords. Op voorwaarde dat u ermee akkoord gaat dat Google uw webbrowsergeschiedenis koppelt aan uw Google-account, gebruikt Google de informatie van uw Google-account, samen met de gegevens van Google Analytics, om advertenties te personaliseren en doelgroepgegevens te creëren voor cross-device remarketing.

Als Google-gebruiker kunt u uw advertentievoorkeuren aanpassen onder "mijn account" en u afmelden voor gepersonaliseerde advertenties. U kunt ook voorkomen dat Google uw informatie verwerkt door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is op de volgende link: (http://tools.Google.com/dlpage/gaoptoot?hl=nl).

7. plugins voor sociale media

Op onze website maken we gebruik van social media plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram op basis van Art. 6 lid 1 S. 11it. f DSGVO om ons beter bekend te maken. Het reclamedoeleinde dat hieraan ten grondslag ligt, moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van het DSGVO. De verantwoordelijkheid voor een correcte werking van de gegevensbeveiliging moet door de desbetreffende aanbieder worden gegarandeerd. De integratie van deze plugins door ons gebeurt door middel van de zogenaamde twee-klik methode om de bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

a) Facebook

Social media plugins van Facebook worden op onze website gebruikt om het gebruik ervan persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken we de "LIKE" of "SHARE" knop. Dit is een aanbod van Facebook.

Als u een pagina op onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, brengt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser gestuurd, die deze in de website integreert. Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat uw browser toegang heeft tot de betreffende pagina van onze website, ook als u geen Facebook-account heeft of niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Facebook-account. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "LIKE" of "SHARE" te drukken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond. Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en het aanpassen van Facebookpagina's aan uw behoeften. Facebook maakt hiervoor gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aan, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die u op Facebook worden getoond, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van Facebook. Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde informatie in verband brengt met uw Facebook-account, moet u uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

Zie de privacyverklaring van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

b) Twitter

Op onze internetpagina's vindt u plug-ins van Twitter Inc. (Twitter) zijn geïntegreerd. U kunt de Twitter-plugins (tweetknop) herkennen aan het Twitter-logo op onze site. Een overzicht van de tweetknoppen vindt u hier (https://abouttwittercom/resources/buttons). Als u een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Twitter-server. Twitter ontvangt de informatie dat u onze site met uw IP-adres heeft bezocht. Als u op de Twitter "tweet" knop klikt terwijl u ingelogd bent op uw Twitter account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Twitter profiel. Dit stelt Twitter in staat om bezoeken aan onze pagina's toe te wijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Als u niet wilt dat Twitter een bezoek aan onze pagina's kan toewijzen, log dan uit uw Twitter-gebruikersaccount uit. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Twitter (https://twitter.com/privacy).

c) Instagram

Onze website maakt ook gebruik van sociale plugins ("Plugins") van Instagram, beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). De plugins zijn gemarkeerd met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram-camera". Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Instagram. Instagram stuurt de inhoud van de plugin rechtstreeks naar uw browser en integreert deze in de pagina. Deze integratie vertelt Instagram dat uw browser toegang heeft tot de juiste pagina op onze site, zelfs als u geen Instagram profiel heeft of niet ingelogd bent op Instagram. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Instagram-server in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Instagram account. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de "Instagram"-knop te drukken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server gestuurd, waar ze wordt opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Instagram-account en getoond aan uw contacten. Als u niet wilt dat Instagram de gegevens die via onze website worden verzameld direct koppelt aan uw Instagram-account, moet u uitloggen bij Instagram voordat u onze website bezoekt. Voor meer informatie, zie het Privacybeleid van Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).

8. betrokken rechten U hebt het recht:

- om informatie aan te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met art. 15 DSGVO. U kunt in het bijzonder informatie vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de oorsprong van uw gegevens, tenzij deze bij ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de gegevens ervan;

- overeenkomstig art. 16 DSGVO, om onmiddellijk de correctie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;

- om de verwijdering te eisen van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met art. 17 DSGVO, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

- de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 18 DSGVO te eisen indien u de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking ervan onrechtmatig is maar u weigert de gegevens te verwijderen en wij ze niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of u een bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO hebt ingediend;

- in overeenstemming met art. 20 DSGVO, om uw persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat hebt verstrekt, te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;

- in overeenstemming met art. 7 lid 3 DSGVO om uw toestemming die u ons eenmaal hebt gegeven te allen tijde in te trekken. Als gevolg hiervan mogen wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer voortzetten, en

- een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 DSGVO. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthouder op uw gebruikelijke woon- of werkplaats of op ons hoofdkantoor.

9. recht van verzet

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van rechtmatige belangen in de zin van art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO, heeft u het recht om op grond van art. 21 DSGVO bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien daar redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of indien het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van verzet, dat door ons wordt uitgeoefend zonder dat een bepaalde situatie wordt aangegeven. Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, stuur dan een e-mail naar info@rivierapool.com

10. gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Daarom beschermen wij uw bij ons opgeslagen gegevens door middel van technische en organisatorische maatregelen om verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. In het bijzonder zijn onze medewerkers die persoonlijke gegevens verwerken, verplicht tot geheimhouding van de gegevens. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, worden ze versleuteld verzonden.

Wij gebruiken de wijdverbreide SSL (Secure Socket Layer) methode in combinatie met het hoogste niveau van encryptie dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel is dit een 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bits encryptie ondersteunt, gebruiken we 128-bits v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website versleuteld wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser. Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

11. actualiteit en wijziging van deze toelichting op de gegevensbeveiliging

Dit privacybeleid is momenteel geldig en vanaf mei 2018.

Op grond van de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen op onze website of op grond van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het noodzakelijk zijn om deze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen. U kunt de actuele verklaring inzake gegevensbescherming op elk moment opvragen en afdrukken op de website https://www.rivierapool.com/nl/contact/gegevensbescherming/ .